مهدی نجفی:

شاخصه های کلیدی در تحقق اتحاد امّت اسلامی

مهم ترين تهديدات امنيتي براي کشورهاي اسلامي که توسط عوامل خارجي (آمريكا، انگلستان و اسرائيل..) صورت می گیرد،اختلاف افکنی و ایجاد تفرقه در جهت تضعيف حاكميت سياسي و فرهنگي است.

آخرین اخبار