عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

تک محور بودن، درصد اشتباهات پزشکی را افزایش داده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: مشغله پزشک و تک محور بودن خدمات پزشکی در بروز خطاهای پزشکی موثر است.

آخرین اخبار