ناگفته‌های‌ نخستین‌زن‌ اسیر ایرانی/ تعیین دو شرط به جای مهریه!

با خودم گفتم اگر از این‌جا به اهواز برویم حتماً از آن‌جا هم به شهرهای دیگر می‌رویم و دیگر کاملاً از این‌جا دور می‌شوم و هیچ‌گونه دسترسی به همسرم ندارم. تصمیم گرفتم در مقابل رفتن مقاومت کنم.

آخرین اخبار