اسیدپاش اصفهان با زاینده‌رود تبخیر شد

خبرها حاکی از آن است که امیدها برای پیدا کردن اسیدپاش اصفهان تمام شده است و این تبهکار از روی زمین مانند خشک شدن دوباره زاینده رود تبخیر شده است.

آخرین اخبار