نسبت‌دادن اسیدپاشی‌ها به آمران به معروف خلاف مروت است

جانشین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: نباید به توریست‌ها نگاه اقتصادی داشت، بلکه باید به گونه‌ای با آنها رفتار کرد که سفیران کشور ایران در کشور خود باشند و اخلاق و رفتار ایرانیان را الگوی خود قرار دهند.

آخرین اخبار