معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی:

خانه‌های استیجاری در صنعت گردشگری ایران جایی ندارند

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: در صنعت گردشگری کشور جایی برای خانه‌های استیجاری وجود ندارد.

آخرین اخبار