سید مجید کریمی

چه کنیم که چشم نخوریم؟

یکی از مسائلی که در جای جای زندگی روزمره میشنویم مساله چشم خوردن است، تا یکی بلایی بر سرش می آید معمولا می اندازد گردن چشم، که آقا ما چشم خوردیم.

آخرین اخبار