یافته های محققان نشان می دهد؛

سرطان؛ ارمغان تلخ استفاده از اسپری‌های ضد عرق

برخی محصول‌های بهداشتی با وجود تبلیغات فراوان و ظاهر جذاب می‌توانند مسبب ابتلای افراد به مرگبار‌ترین بیماری‌ها شوند.

آخرین اخبار