استاندار اصفهان خبر داد

پیگیری ویژه برای درمان تنها مصدوم بستری اسیدپاشی اصفهان

استاندار اصفهان با اشاره به پیگیری ویژه برای درمان تنها مصدوم بستری اسیدپاشی اصفهان، گفت: کارآگاهان متخصص و باتجربه پرونده اسیدپاشی اصفهان با جدیت و حساسیت تا حصول نتیجه نهایی به تلاش خود در اصفهان ادامه می‌دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد:

آخرین بررسی‌های کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حادثه اسیدپاشی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: پیرامون حادثه اسیدپاشی برای اصفهان جوسازی کردند زیرا اصفهانی‌ها برای حیثیت خود خیلی ارزش قائل هستند و هر کسی که این جرم را مرتکب شده، اصفهانی نیست.

چهره منتشرشده از فرد اسيدپاش در اصفهان، تنها يك سرنخ‌ است

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به عدم اقبال مردم از فراخوان تجمعات به بهانه اسيدپاشي در اصفهان، گفت: عکس‌هاي تصويرنگاري شده از متهم اسيدپاشي در اصفهان، تنها به عنوان سرنخ‌ هستند و ما فعلا نمي‌توانيم در اين خصوص، مطلبي را قطعي اعلام کنيم، چرا که متهم در همه‌جا با چهره باز، ديده نشده است و ما تمام سرنخ‌ها را دنبال مي‌کنيم و اميدواريم به زودي به نتيجه برسيم.

آخرین اخبار