اسم‌های عجیب و غریبی که انتخابشان برای کودکان ممنوع شد!

در سراسر دنیا اسم‌هایی در برخی کشورها برای کودکان تازه متولد شده وجود دارد که ممنوع است.

آخرین اخبار