پیشنهاد عجیب حدادعادل به ناجا

رییس فرهنگستان و ادب فارسی گفت: براساس قانون هیچ مغازه‌ای نباید از نام خارجی استفاده کنند و اگر این امر مشاهده شد ناجا موظف است براساس قانون از این امر جلوگیری نماید.

آخرین اخبار