مدیرکل ثبت احوال اصفهان خبر داد

«امیرعلی» و «فاطمه» محبوب‌ترین اسم‌ها در اصفهان/ بومی‌سازی تولید کارت ملی خام در مرحله نهایی

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در بین نوزادان دختر، به ترتیب اسامی فاطمه، زهرا، حلما، آوا، زینب و فاطمه‌زهرا و در بین نوزادان پسر، به ترتیب اسامی امیرعلی، علی، امیرحسین، حسین و محمدحسین بیشترین فراوانی را در بین اسامی انتخاب شده طی 10 ماهه سال 97 داشتند.

آخرین اخبار