گفتگوی اصفهان شرق با محافظ امام خمینی(ره):

فضای دفاع مقدس را در جماران پیدا کردم

اسماعیل شریفیان محافظ 21 ساله ی بیت امام گفت: حضور قاریان قرآن کریم در محضر امام خمینی و فضای معنویت حاکم بر این حضور از خاطرات جاودانه 6 ماهه ی حفاظت از بیت رهبری بود.

آخرین اخبار