امام جمعه قهجاورستان؛

رمز ماندگاری انقلاب، اسلام پذیری و ولایتمداری مردم است

امام جمعه قهجاورستان گفت: رمز موفقیت و ماندگاری این انقلاب تحول درونی در قلوب و اسلام پذیری و ولایتمداری مردم است.

آخرین اخبار