نقد و نظر؛

توهین به شهدای مدافع حرم نشأت گرفته از تفکر «اسلام سکولار» است

توهین به شهدای مدافع حرم نشأت گرفته از تفکر اسلام سکولار است، چرا که اگر وقتی در اصفهان به شهدای مدافع حرم توهین شد یک نفر در همان جلسه اعتراض کرده بود، در جای دیگری شاهد این توهین ها نبودیم.

آخرین اخبار