کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی:

اسلام رحمانی کلید باز کردن درب همزیستی مسالمت آمیز با امریکا است

معلمی با اشاره به تاکیدات مکرر و مغرضانه برخی بر اسلام رحمانی، گفت: اسلام رحمانی در حقیقت کلیدی برای باز کردن درب همزیستی مسالمت آمیز با امریکا می باشد، که امری خطرناک است.

لغزش قلم؛

تأملی در باب اسلام انقلابی و «اسلام رحمانی»

از چند سال پیش برخی تحت تأثیر نگرش‌های غرب درباره انسان و ادیان درصدد برآمدند ایده‌های غربی را بر وحی الهی (اسلام) بار کنند. محصول یکی از این‌ تلاش‌ها، پدید آمدن «اسلام رحمانی» بود که محسن کدیور آن را به کار گرفت.

در تعبیر کلام امام:

اسلام رحمانی تعبیر وارونه یک منطق

اسلام رحمانی در تقابل با “اسلام ناب محمدی(ص)” است در اسلام رحمانی سلطه غرب در راستای پروسه ی جهانی شدن و به عبارتی بهتر جهانی سازی پذیرفته می شود سکولاریسم مورد تایید و دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم از یک جامعه دینی رخت بر می بندد نظم نوین جهانی ، هژمونی آمریکایی و فکر تسلط امریکایی برای دخالت در دیگر جوامع مشروعیت می یابد.

آخرین اخبار