مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان:

مشارکت بسیج و اداره‌کل ورزش و جوانان اصفهان توسعه می‌یابد

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: تقویت ارزش‌های اسلامی وانقلابی در ورزش با مشارکت بسیج در مراکز ورزشی انجام می‌شود و همه باید در این راستا فعالیت‌های مناسبی صورت دهند.

آخرین اخبار