اسقف ارامنه جنوب ایران: چیزی جز شهادت لیاقت سردار سلیمانی نبود

اسقف ارامنه اصفهان و جنوب ایران گفت: گرچه شهادت سلیمانی خسران عظیمی از یک دیدگاه باشد ولی شهادت او اتحاد ملی را ایجاد کرد که بی‌نظیر است و این شهادت مقام بالایی دارد و کسی که در راه ولایت حرکت می‌کند چیزی جز شهادت لیاقتش نیست و هرچیز دیگری برای آن‌ کم‌ارزش است.

آخرین اخبار