عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس:

عملکرد وزیر نیرو درباره آب اصفهان، با انتقاد مواجه است

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر نیرو از جمله وزرائی است که در مورد عملکرد خود به ویژه در استان اصفهان با تردید زیادی همراه است و باید نسبت به این مسئله تجدید نظر کند.

آخرین اخبار