داغ های مجازی | «#اسطوره_تیراندازی_جهان» فضای مجازی را نشانه گرفت

روز گذشته هشتگ #شهید_زرین و #اسطوره_تیراندازی_جهان به عنوان پر کاربردترین هشتک در فضای مجازی معرفی شد.

آخرین اخبار