ماجرای خبرِ دروغ مرگ تدریجی برای اسرای ایرانی/ معلمی که «بابا خون داد» را آموزش داد

آزاده و جانباز 50 درصد کاشانی از ماجرای خبر دروغی می‌گوید که پس از پایان هشت سال دفاع مقدس، برای کاهش انگیزه و تضعیف روحیه اسرای ایرانی توسط رژیم بعث در اردوگاه‌های عراقی منتشر شد، خبری که دو سال طول کشید تا دروغ بودن آن اثبات شود.

آخرین اخبار