اسرار زندگی مجردی‌مان را به نامزدمان بگوییم یا خیر؟

روانشناس بالینی گفت: برای ازدواج باید بر اساس میزان ظرفیت و تحمل خود و شرایط فرد مقابل و به دور از هرگونه ترحمی تصمیم گیری کرد.

آخرین اخبار