هم نوا با امت اسلامی ، هم پای ولایت

نصف جهان فریاد « اسرائیل را برمی چینیم» سرداد/ راهپیمایی روز جهانی قدس در اصفهان آغاز شد

امروز اصفهانی ها همپای ولایت برای آزادی مظلومان جهان به ویژه فلسطین و قدس شریف دست در دست یکدیگر به خیابان ها آمدند و برائت و انزجار خود را از هر نوع تفکر صهیونیزمی و استکباری با هر لباس، پرچم و اسمی را اعلام کردند و بار دیگر بر اصل مبارزه با ستمگر، انقلاب اسلامی ایران تاکید ورزیدند.

آخرین اخبار