مقتدایی جزئیات جلسه امروز رئیس مجلس با نمایندگان و وزیر نیرو را تشریح کرد

تشکیل تیم کارشناسی با مدیریت لاریجانی برای زاینده‌رود

نماینده مردم اصفهان در مجلس از تشکیل تیم کارشناسی متشکل از کمیسیون مربوطه با مدیریت رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف پیگیری مطالبات نمایندگان درباره زاینده‌رود خبر داد.

رییس نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان:

قانون شکنی وزارت نیرو به کشاورزان شرق اصفهان آسیب زد

رییس نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: مشکل اصلی کشاورزان جدا از بروز خشکسالی اجرا نشدن قانون توسط دولت است که آسیب اصلی را به این قشر وارد می کند.

آخرین اخبار