استيضاح فرجي‌دانا با هدف تأمين حقوق ملت است

نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت: عده‌اي تصور مي‌کنند استيضاح فرجي‌دانا سمت و سوي سياسي دارد، در حالي‌ که هرگز چنين نيست و اين استيضاح با هدف تامين حقوق ملت است.

آخرین اخبار