گزارش کامل فارس از جلسه استیضاخ شهردار اصفهان

پارلمان، کاخ سفید شهر را از شهردار پس گرفت

در پی برگزاری جلسه استیضاح شهردار اصفهان، پارلمان شهر کاخ سفید شهرداری را از سقائیان‌نژاد پس گرفت.

آخرین اخبار