در گفتگو با رئیس کمسیون فرهنگی مجلس مطرح شد:

بودجه فرهنگی کشور نامطلوب است/ فاصله بسیار زیاد تا نرم متوسط جهانی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از پیگیری در رابطه باتعدیل بودجه فرهنگی کشور در مجلس خبر داد.

آخرین اخبار