رییس اداره مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

فعالیت بیش از یک هزار و 900 مدرسه غیردولتی در استان اصفهان

رییس اداره مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه بیش از ۱۵ درصد دانش آموزان استان تحت پوشش مدارس غیر دولتی هستند، گفت: در استان بیش از یک هزار و 900 مدرسه غیر دولتی در دوره های پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی، متوسطه نظری، فنی و حرفه ای، کار و دانش مشغول به فعالیت است.

آخرین اخبار