به مناسبت میلاد مظهر ایثار و وفاداری؛

حضرت عباس (ع) یگانه سرداری است که دلاوری اش همانندی ندارد

زندگانی حکمت آمیز و غرور آفرین پیشوایان معصوم (ع) و فرزندان برومندشان، سرشار از نکات عالی و آموزنده در راستای الگوگیری از شخصیت کامل و بارز آنان است.

آخرین اخبار