پراید بخریم یا تیبا؟

انتخاب بین این دو خودرو از جایی سخت شد که در زمان عرضه تیبا، آن را با پراید مقایسه کردند.

آخرین اخبار