با موج تکذیبه های دفاتر علما و مراجع درباره تایید صلاحیت علمی سید حسن خمینی مشخص شد؛

برنامه رسانه های زنجیره ای برای به استهزا کشاندن بیت امام(ره) ناکام ماند/ وقتی روسیاهی بازهم به ذغال می ماند

طی روزهای گذشته برخی از کانال‌های تلگرامی و رسانه‌های زنجیره‌ای با انتشار اخباری مدعی شده بودند که تعدادی از علما، صلاحیت علمی سید حسن خمینی را برای شرکت در انتخابات خبرگان تایید کرده‌اندکه این موضوع باعث شد تا علمایی که از آن‌ها نام برده شده بود به این اخبار واکنش‌های مختلفی نشان دهند و ادعای رسانه‌های زنجیره‌ای را تکذیب کنند.

آخرین اخبار