مدیر طرح حفاظت از تالاب های ایران:

مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف برای احیای گاوخونی ضرورت دارد

مدیرطرح حفاظت از تالاب های ایران گفت: استفاده از تجربه احیای دریاچه ارومیه یعنی مشارکت و همراهی مردم و دستگاه‌های مختلف برای زنده کردن تالاب گاوخونی نیز بسیار مفید خواهد بود.

آخرین اخبار