امام جمعه اصفهان:

مکان مناسبی برای استقرار جانبازان اصفهان در نظر گرفته شود

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: من پیشنهاد داده بودم که مکان استقرار جانبازان باید در کنار رودخانه زاینده‌رود که بهترین مکان در اصفهان است، باشد ولی متأسفانه رودخانه اکنون خشکیده و باید در جای دیگری مکان مناسبی در نظر گرفته شود.

آخرین اخبار