از حرم تا حرم به روایت عکس:

استقبال باشکوه ورزنه ای ها از کاروان انصارالحسین(ع)/ تصاویر

چهاردهمین کاروان انصارالحسین(ع) پس از طی مسافت 1100 کیلومتری با استقبال باشکوه مردم شهر ورزنه روبه رو شدند.

آخرین اخبار