زنان در مراسم استقبال ظریف پایکوبی کردند+ عکس

تعدادی از طرفداران رئیس جمهور در مراسم استقبال از ظریف به پایکوبی پرداختند.

آخرین اخبار