بخشدار بخش مرکزی اصفهان خبر داد:

حضور با شکوه مردم بخش مرکزی در استقبال از رییس جمهور کشور

بخشدار بخش مرکزی از حضور باشکوه مردم بخش مرکزی در جشن انقلاب و استقبال از ریاست جمهوری کشور در میدان امام اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار