مرور برخی احکام روزه؛

استفتائات رهبر انقلاب؛ از ناتوانى در گرفتن روزه تا سفر عمدی

رهبر معظم انقلاب در استفتائی فرمودند: ناتوانى از گرفتن روزه و قضاى آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضاى روزه نمى‏‌شود، بلکه قضاى روزه‏‌هاى ماه رمضان که از او فوت شده، بر وى واجب است.

آخرین اخبار