رئیس پلیس امنیت عمومی اصفهان مطرح کرد؛

کاهش ۳ درصدی وقوع انواع جرائم در استان اصفهان

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: وقوع انواع جرائم در استان اصفهان با کاهش ۳ درصدی مواجه بوده و وضعیت عمومی امنیت استان خوب است.

آخرین اخبار