مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی اصفهان خبر داد

124 مسمومیت و 4 فوتی به دلیل استفاده غیراصولی از بخاری

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با اشاره به 124 مسمومیت و 4 فوتی با مونوکسید کربن در سال جاری گفت: استفاده غیر استاندار، غیرعلمی یا غیر صحیح از بخاری بیشترین علت‌های مسمومیت را با مونوکسید کربن در استان اصفهان دارد.

آخرین اخبار