رییس پلیس فتای اصفهان:

استفاده صحیح از فضای مجازی نیاز به شناخت و نظارت است

رییس پلیس فتای اصفهان با بیان اینکه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به دلیل ایجاد ارتباط و تعامل دو طرفه، بسیار گسترده تر از سایر رسانه ها عمل می کنند، افزود: استفاده صحیح از این فضا نیاز به شناخت و نظارت دارد.

آخرین اخبار