نایب رئیس انجمن شنوایی شناسی ایران

استفاده بیش از حد هدفون چه بر سرتان می‌آورد؟

نایب رئیس انجمن شنوایی شناسی ایران گفت: استفاده بیش از حد هدفون مضرات متعددی برای سلامتی افراد به همراه دارد.

آخرین اخبار