گزارش؛

سهم ایران از بازار مصرف فرآورده های آرایشی و بهداشتی

در این نوشتار تلاش می شود، علاوه بر بررسی سهم ایران از مصرف و واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی، عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر مصرف فرآورده های آرایشی و اثرات آن بر سلامت انسان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

آخرین اخبار