چالش طلای سیاه

قرادادهای نفتی جدید راهی برای استعمار اقتصادی ایران/کرسنتی دیگر ارمغان نفتی پساتحریم!

بالاخره برجام اجرایی شد تا دوران پساتحریم که پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به آن ابراز نگرانی می کردند آغاز شود و چالشی جدید برای دولت حسن روحانی ایجاد کند، چالشی که اکنون با آغاز اخذ قراردادهای…

آخرین اخبار