راه اندازی یک ستاد ویژه در وزارت کشور

رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از تشکیل و راه اندازی ستاد پاسخگویی به استعلامات حقوقی در وزارت کشور خبر داد.

آخرین اخبار