کارت های هدیه رئیس تأمین اجتماعی و حرف و نقل های پیش رو

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نمایندگانی که هدیه گرفته اند خودشان را به کمیسیون نظارت معرفی نکنند، مشخص می شود در واقع به نوعی جرمی مرتکب شدند.

آخرین اخبار