پیام شورای شهر ورزنه به دنبال استعفای امام جمعه:

نماز جمعه ورزنه پایگاهی برای بیان مشکلات مردم شهر بود

شورای شهر ورزنه ضمن تشکر از امام جمعه شهر ورزنه، سخنان وی را همراه با وحدت آفرینی عنوان کردند.

در نماز جمعه این هفته برگزار می شود:

آیین استقبال از امام جمعه جدید شهر ورزنه

آیین استقبال از امام جمعه جدید شهر ورزنه و تکریم امام جمعه سابق برگزار می شود.

آخرین اخبار