رئیس انجمن علوم اعصاب ایران:

بیمارستان ویژه بیماران سکته مغزی در کشور وجود ندارد

رئیس انجمن علوم اعصاب ایران گفت: سن سکته مغزی در کشور ۱۰ سال کمتر از استاندارد جهانی است و سالیانه تا ۱۶۰ هزار نفر در کشور به سکته مغزی دچار می‌شوند که ۲۰ هزار نفر از آنان می‌میرند ولی هنوز بیمارستانی برای بیماران سکته مغزی وجود ندارد.

آخرین اخبار