مطالعات نشان می دهد؛

تاثیر دوز پایین استروئید بر افزایش خطر بیماری قلبی عروقی

مطالعه جدید نشان می دهد گلوکوکورتیکوئید موجب افزایش ریسک بیماری های قلبی عروقی می شود.

آخرین اخبار