نماینده مردم اصفهان

رویکرد مناطق آزاد «واردات» است نه «صادرات»/ فشار دولت در «رشد قارچ‌گونه» مناطق آزاد

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه با فشار دولت مناطق آزاد روز به روز به صورت قارچ‌گونه در حال رشد هستند، گفت: در تمام دنیا استراتژی مناطق آزاد صادرات‌محور است، ولی متأسفانه در ایران مبتنی بر رویکردی کاملاً وارداتی است.

آخرین اخبار