غرق شدن کارگر افغانی در استخر پرورش ماهی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از حادثه غرق شدن دو نفر در استخر پرورش ماهی جاده احمد آباد مستوفی خبر داد.

آخرین اخبار